01. Omistaja 02. Kiinteistö 03. Vuokralainen

Palvelut yhdestä paikasta

Joustavaa palvelumalliamme voidaan soveltaa kaikkien sijoituskiinteistöjen omistajien tarpeisiin.

Quartetto_Intermezzo

Tavoitteena arvo

Juhola tuottaa räätälöityjä kiinteistöjen varainhoito- ja kiinteistöjohtamisen palveluja kiinteistösijoittajille aina omistajaedustuksesta rakennuttamiseen ja kirjanpitoon tai yksittäisten kohteiden teknisestä manageerauksesta kohteiden vuokraukseen ja business park-johtamiseen. Kaikki toiminnot osallistuvat omalta osaltaan arvon luomiseen.

110+

Kohdetta

600 000 m²+

Hallinoitavaa pinta-alaa

700+

Hallinnoitavaa vuokrasopimusta

26

Työntekijää

300+

Yli 100 tuhannen euron rakennuttamisprojektia

1000+

Tilinpäätöstä

1100+

Vuokrausta

200+

Transaktiota

01

Etusijalla arvon luominen

Kiinteistön omistajalle usein tärkeintä onnistumisen mittari on kiinteistön arvo. Tämä taas koostuu useista tekijöistä, joihin kaikkiin ei pysty itse vaikuttamaan. Arvotekijöitä, joihin omistaja tai managerikumppani voivat vaikuttaa ovat kuitenkin esimerkiksi kiinteistön kunto, käyttäjätyytyväisyys, vuokrasopimukset, kustannukset ja kohteen kehittäminen.

Juholan tavoitteena on yhdessä omistajan kanssa pyrkiä kasvattamaan sijoituksen arvoa. Usein tämä tarkoittaa sitä, että kohde pysyy vuokrattuna ja käyttäjät ovat tyytyväisiä samalla kun kiinteistön elinkaaresta pidetään huolta ammattimaisella teknisellä manageerauksella.

Kohteiden hallinto, taloushallinto ja kirjanpito sekä vuokrakanto ovat myös tärkeitä ja välttämättömiä komponentteja kiinteistömanageerauksessa. Näiden laadukas ja ammattitaitoinen hoitaminen tukevat muita kiinteistöjohtamisen osa-alueita sekä tuottavat raportoinnin muodossa tärkeää ajantasaista informaatiota.

02

 

Elinkaariajattelu

Kiinteistöt vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja huoltoa. Tämän lisäksi kiinteistöjä pitää korjata, peruskorjata, perusparantaa, kehittää ja arkipäivää vuokratuissa kohteissa ovat myös käyttäjämuutostyöt. Juholan tarjoaman teknisen manageerauksen (property management) tavoitteena on tarjota näihin tarpeisiin kokonaisvaltainen kumppani aina päivittäisestä ylläpidosta muutostöiden tai suurten projektien rakennuttamiseen.

Teknisessä manageerauksessa korostuvat ammattitaito, mutta eritoten myös yhteistyö ja vuorovaikutteisuus käyttäjien kanssa sekä motivaatio ja ammattitaito asioiden läpiviemiseen. Hyvällä teknisellä manageerauksella on suuri vaikutus paitsi kohteen tekniseen kuntoon ja elinkaareen myös käyttäjätyytyväisyyteen.

03

Käyttökokemus

Kiinteistöstä tekevät sijoituksen loppukädessä sen käyttäjät. Täten käyttäjien muuttuvien tarpeiden tunnistaminen ja käyttäjätyytyväisyyden vaaliminen ovat vuokrauksen onnistumisen keskiössä.

Juholan kiinteistöjohtamisen ja vuokrauksen tavoitteena on huolehtia siitä, että kiinteistön käyttäjät pysyvät tyytyväisinä, varmistaa palveluntuottajien laatu ja kehittää ennakkoluulottomasti kiinteistön palveluita yhdessä käyttäjien kanssa. Pyrkimällä korkeaan käyttäjätyytyväisyyteen pyritään samalla korkeaan vuokrausasteeseen ja vakaaseen kassavirtaan.