Kiinteistön arvon tekijät

Uuden sukupolven Juhola

Juhola on suomalaisten sijoituskiinteistöjen varainhoitopalveluja tuottava yritys. Tavoitteenamme on olla paras kiinteistöjohtamisen kumppani ammattimaisille kiinteistösijoittajille. Hoidamme lähes 30 vuoden kokemuksella asiakkaidemme kiinteistösijoitusvarallisuutta ympäri Suomea.

Tapamme toimia

Tavoitteena arvo
Etusijalla arvon luominen

Juholan tavoitteena on yhdessä omistajan kanssa pyrkiä kasvattamaan sijoituksen arvoa. Usein tämä tarkoittaa sitä, että kohde pysyy vuokrattuna ja käyttäjät ovat tyytyväisiä samalla kun kiinteistön elinkaaresta pidetään huolta ammattimaisella teknisellä manageerauksella.

Elinkaariajattelu

Teknisessä manageerauksessa korostuvat ammattitaito, mutta eritoten myös yhteistyö ja vuorovaikutteisuus käyttäjien kanssa sekä motivaatio ja ammattitaito asioiden läpiviemiseen. Hyvällä teknisellä manageerauksella on suuri vaikutus paitsi kohteen tekniseen kuntoon ja elinkaareen myös käyttäjätyytyväisyyteen.

Käyttökokemus

Juholan kiinteistöjohtamisen ja vuokrauksen tavoitteena on huolehtia siitä, että kiinteistön käyttäjät pysyvät tyytyväisinä, varmistaa palveluntuottajien laatu ja kehittää ennakkoluulottomasti kiinteistön palveluita yhdessä käyttäjien kanssa. Pyrkimällä korkeaan käyttäjätyytyväisyyteen pyritään samalla korkeaan vuokrausasteeseen ja vakaaseen kassavirtaan.

Juholan tarina

Vuodesta 1995 asti Juhola on tukenut kiinteistösijoittajia lähes kaikilla osa-alueilla, mitä ammattimainen kiinteistösijoittaja Suomessa toimiessaan tarvitsee. Orgaanisen kasvun ja täsmällisten yrityskauppojen myötä Juhola tarjoaa palveluitaan ympäri Suomea kaikille kiinteistötyypeille.

Ajankohtaista