Meistä

Juholan tarina

Uranuurtajasta parhaaksi kiinteistöjohtamisen kumppaniksi

Vuodesta 1995 asti Juhola on toiminut suunnannäyttäjän kiinteistövarainhoidon ja -johtamisen markkinassa palvellen sekä kotimaisia että kansainvälisiä kiinteistösijoittajia. Vuodesta 2014 asti yhtiötä ovat johtaneet toisen polven yrittäjät Aleksi Aitala ja Tommi Juhola. Orgaanisen ja yrityskauppojen myötä toteutetun kasvun myötä Juhola oli vuonna 2019 suurin Suomalaisomisteinen kiinteistöjohtamisen toimija Suomessa. 2021 toteutetun yrityskaupan myötä Juhola liittyi osaksi Investors House Oyj:n konsernia ja jatkaa edelleen toimintaansa kiinteistöalan suunnan näyttäjänä.

Yritys perustetaan

Jarmo Juhola valittiin vakuutusyhtiö Kansan kiinteistöjohtajaksi v. 1992. Pian hän huomasi, että yhtiön tilanne ei ollut hallinnassa. Ylimmän johdon kehotuksesta Jarmo alkoi miettiä yhtiön kiinteistöjen tulevaa hoitoa, kun alkoi olla selvää, että Kansa-yhtiöt ajautuvat konkurssiin.  Jarmoa voidaankin pitää Suomessa kiinteistömanageerauksen uranuurtajana, jota muiden yhtiöiden kiinteistövastaavat pyrkivät jäljittelemään. Kiinteistömanagement J.Juhola Oy perustettiin v. 1995, jolloin Kansan konkurssipesän pesänhoitajien kanssa allekirjoitettiin kiinteistöjen täysvaltaiseen hoitoon perustuva manageeraussopimus.

Jarmo pyysi yhtiökumppaneikseen Maarit Silfverin ja Pekka Nurkan YIT:stä, jonka palveluksessa Jarmo toimi ennen valintaansa Kansan kiinteistöjohtajaksi. Lisäksi osakkaiksi kutsuttiin Kansayhtiöiden palveluksessa pitkän päivätyön tehnyt Marja Majanen sekä Säästöpankkiryhmässä kaupallisteollisella puolella kannuksensa hankkinut Veli-Matti Aitala.

Juhola kasvaa

Aluksi työntekijöitä oli osakkaat mukaan lukien 13. Vuonna 1997 Juhola Oy osti Isännöintitoimisto Jukka Pystynen Oy:n, jonka kaupassa Pystynen Oy:n työntekijät siirtyivät Juhola Oy:n palvelukseen asuntoisännöintikannan lisäksi. Tällä kaupalla haluttiin osaltaan turvata Kansayhtiöiden kiinteistöjen realisoinnin mukanaan tuomaa epävarmuutta tulevaisuudesta ja henkilökunnan työpaikoista. Enimmillään työntekijöitä oli 27. Asuntoisännöinnistä haluttiin melko pian kuitenkin luopua, samalla eläkeiän saavuttaneet työntekijät pääsivät ansaitulle eläkkeelle. 1990-luvun lopulla laajeni myös toimeksiantajien määrä, kun kiinteistömanageeraus toimialana rantautui Juholan johtamana entistä voimakkaammin Suomen markkinaan.

Kansayhtiöiden realisointi kiinteistöjen osalta saatettiin päätökseen jouluun 2006 mennessä. Silloin J.Juhola Oy oli saavuttanut jo melko tukevan jalansijan kiinteistömarkkinoilla.

Uuden sukupolven Juhola

Tultaessa 2010 – luvulle alkuperäiset osakkaat alkoivat valmistella yrityksen jatkoa ja tulevaisuutta uuden sukupolven johdolla, joka konkretisoitui vuonna 2014 kun Aleksi Aitala ja Tommi Juhola kutsuttiin yrityksen osakkaiksi. Samana vuonna yrityksen nimi muutettiin Kiinteistömanagement J. Juhola Oy:stä laajemmin toimintaa kuvaavaksi Juhola Asset Management Oy:ksi.

Juhola jatkoi kasvuaan ostamalla Realto Oy:n samalla laajentuen uudelle liiketoiminta-alueelle – yrityspuistojohtamiseen. Ostetun yrityksen nimi muutettiin Juhola Business Park Managementiksi. Samoihin aikoihin vuonna 2016 Juhola allekirjoitti sopimuksia myös ensimmäisten ulkomaalaisten asiakkuuksien kanssa.

Suurin suomalaisomisteinen kiinteistömanageriyritys

2020-luvulla yhtiö oli kasvanut nuorempien yrittäjien omistamana ja pyörittämänä suurimmaksi suomalaisomisteiseksi kiinteistömanageriyritykseksi. Toisessa polvessa yrittäjiksi olivat lähteneet Jarmo Juholan poika Tommi Juhola, Veli-Matti Aitalan poika Aleksi Aitala sekä Marja Majasen tytär Mari Jääskeläinen. Perustajaosakkaat olivat tähän mennessä luopuneet omistuksistaan yhtiössä ja muita nuorempia Juholan työntekijöitä oli otettu mukaan osakkaiksi yritykseen.

Juhola osaksi Investors House Oyj:tä

Investors House Oyj ja Juhola Asset Management Oy:n omistajat solmivat 26.2.2021 sopimuksen, jolla Investors House osti Juhola Asset Management Oy:n koko osakekannan. Juhola jatkoi asiakkaiden palvelua kaikilla osa-alueilla kuten aiemminkin. Vain yhtiön omistus muuttui siten, että avainhenkilöistä tuli samalla Investors Housen osakkaita.

Yhdessä Juhola ja Investors House muodostavat suomalaisen, yrittäjyyteen perustuvan kiinteistövarallisuuden hoitajan, joka tarvittaessa voi tehdä kumppaneidensa kanssa ns. kanssasijoituksia. Tämän järjestelyn myötä Juhola pystyy palvelemaan asiakkaitansa entistäkin paremmin ja tuottamaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille.

Osana konsernia Juhola on sitoutunut jatkamaan suunnannäyttäjänä ja ennakkoluulottomasti kehittää toimintatapoja alalla. Tavoitteemme on yksinkertainen – olla paras kiinteistöjohtamisen kumppani asiakkaillemme.