Projektinjohto

Juholan tarjoama kokonaisvaltainen hankejohtamisen asiantuntijapalvelu on räätälöitävissä vastaamaan asiakkaan tilannekohtaisia tarpeita. Tyypillisesti toimimme rakennuttajakonsulttina, edunvalvojana ja projektijohtajana kiinteistöjen korjaus- ja tilamuutoshankkeissa, kattaen kaikki kiinteistön elinkaaren vaiheet.

Palvelumme ulottuu tarveselvityksen ja hankesuunnittelun johtamisesta aina rakennusaikaisen takuun valvontatehtäviin asti. Juhola kykenee tukemaan omistajan päätöksentekoa kaikissa hankkeen vaiheissa, riippumatta rakennustyypistä tai urakkamuodosta.

Erikoisosaamisemme keskittyy toimitilakiinteistöjen tilamuutostöihin sekä hotelli- ja kylpyläkiinteistöjen peruskorjaus- ja perusparannushankkeisiin. Tarjoamme kiinteistön omistajalle luotettavan ja ammattimaisen kumppanin sekä koko organisaatiomme laajan osaamisen käytettäväksi.

Tavoitteenamme on pyrkiä aina luomaan suoraa omistaja-arvoa proaktiivisella ja ratkaisukeskeisellä toimintatavalla. Taloudellista lisäarvoa tuotamme varmistamalla hankkeen tehokkaan toteutuksen ja kokonaistaloudellisen lopputuloksen, aina asetetut laadulliset ja aikataululliset vaatimukset huomioiden.

Juholalla on vakiintunut yhteistoimintaverkosto, joka koostuu rakennusalan ammattilaisista. Tätä verkostoa voidaan hyödyntää tilaajan toiveiden mukaisesti, erityisesti haastavien ja asiantuntemusta vaativien kysymysten ratkaisemiseksi. Tämä varmistaa, että asiakkaamme saavat parasta mahdollista asiantuntemusta ja palvelua jokaisessa hankkeessa.