Vuokralaisille

Toimitilat ovat paljon enemmän kuin yrityksen käyntikortti. Oikein perustein valitut ja hyvin suunnitellut toimitilat tukevat aidosti yrityksen strategiaa, tämän päivän työskentelytapoja ja ovat oleellinen osa yrityksen vastuullista liiketoimintaa – olipa kyseessä toimisto-, liike-, varasto- tai logistiikkatila.

Hyvät toimitilat vastaavat liiketoiminnan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Ne ovat oikeassa osoitteessa, oikein mitoitetut ja suunnitellut juuri yrityksenne tarpeita varten. Parhaimmillaan toimitilat ovat yrityksenne vetovoimatekijä niin asiakkaille kuin yhteistyökumppaneillekin, mutta etenkin nykyisille ja tuleville työntekijöille. Toimivat tilat luovat hyvät edellytykset työn tekemiseen tänään ja joustavat tarvittaessa myös huomisen tarpeita silmällä pitäen, vastuullisesti. Työhyvinvointia ja hyvää työilmapiiriä tukeviin toimitiloihin on helppo tulla, niissä on hyvä tehdä työtä ja niissä viihtyvät kaikki.

Toimitilojen oikea sijainti on myös edellytys tehokkaalle ja tuottavalle liiketoiminnalle, se optimoi saavutettavuuden ja minimoi turhaa liikkumista säästäen aikaa, rahaa ja muita resursseja. Ammattimaisen ja luotettavan kumppanin avulla on mahdollista kartoittaa ja löytää juuri teidän liiketoimintanne kannalta sopivimmat tilavaihtoehdot, myös kiinteistön ja lähialueen oleelliset palvelut huomioiden. Autamme mielellämme myös vuokrasopimusneuvotteluissa, jotta pääsette uusiin toimitiloihinne teille sopivin ehdoin.

Vuokrauspalvelumme auttaa tilanhakijoita kartoittamaan ja valitsemaan sopivimmat toimitilat veloituksetta, myös silloin kun yrityksessänne on nimetty henkilö tilanhakuprojektin johtamiseen. Ammattitaitoinen henkilökuntamme on käytettävissänne koko vuokrausprosessin ajan, tarvittaessa myös uuteen tilaan muuttamisen jälkeen. Juhola tarjoaa uutta toimitilaa hakeville yrityksille lähes rajattoman valikoiman pääkaupunkiseudun toimitiloja kolmenkymmenen vuoden kokemuksella. Yhteistyössä Suomessa toimivien suurimpien ammattimaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden kanssa löydämme varmasti parhaat tarjolla olevat ratkaisut myös teidän toimitilatarpeisiinne. Tarvittaessa suunnittelemme yhdessä uudet tilanne yksittäisten työpisteiden tasolla.

Juholan palveluvalikoimaan kuuluva vuokralaisedustus (tenant representation) on myös erikseen sovittavissa.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää palveluistamme.

Vapaat toimitilat löydät toimitilahausta.

Vuokran­antajille

Juholan toimitilavuokraus on auttanut kotimaisia ja ulkomaisia kiinteistönomistajia saavuttamaan tuottotavoitteensa jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Laaja-alainen kokemuksemme monenlaisten kiinteistökokonaisuuksien aktiivisesta hoitamisesta antaa edellytykset asiakkaidemme kiinteistöjen vetovoimaisuuden ja vuokralaistyytyväisyyden kehittämiselle, sekä kiinteistöomaisuuden arvon kasvattamiselle.

Osana ammattimaista ja suunnitelmallista kiinteistöjohtamisen palvelukokonaisuutta toimitilavuokrauspalvelumme pitää sisällään sopimuksen mukaan kaikki toimitilavuokrauksen vaiheet: olemme mukana alkaen yksittäisten kiinteistökohteiden vuokrauksesta erilaisten kiinteistöportfolioiden strategiseen kehittämiseen, olennaiset ESG-asiat huomioiden. Pyrimme aktiivisesti hakemaan innovatiivisia ratkaisuja, joilla pääsemme yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Juholalla asiakkuussuhteet ja niiden henkilökohtainen hoitaminen ovat aina tekemisen keskiössä. Ehkä siksikin monet asiakkaistamme ovat luottaneet meihin jo vuosikymmenten ajan.

Sovittaessa voimme myös hoitaa yksittäisten toimitilakiinteistöjen vuokraamisen ja kassavirtaoptimoinnin projektiluonteisesti, alueellisen markkinan rajoissa. Autamme myös kiinteistön uudelleen positioinnissa ja konseptoinnissa, markkina-analyysistä tavoiteasetantaan, sekä muutosrakentamisen ja vuokraussuunnitelman toteutukseen – tai niin halutessanne aina strukturoituun kauppaan asti.

Vuokranantajille tarjoamme lisäksi toimitilavälityspalvelua.

Ota yhteyttä ja kerromme, miten voisimme auttaa.