Kiinteistöjohtaminen

Kiinteistöjohtaminen on kiinteistöjen päivittäisen ylläpidon ja palveluntuottajaverkoston johtamista.

Suunnitelmallinen ja näkemyksellinen toimitilojen kiinteistöjohtaminen muodostaa olennaisen osan menestyksekästä kiinteistösijoitustoimintaa. Juholan ammattitaitoinen tiimi varmistaa kiinteistösijoituksenne ennustettavan tuoton ja arvon kehityksen pitkällä aikavälillä.

Kun kiinteistöjohtamisen eri osa-alueet hoidetaan huippuosaamisella, kohteen vetovoima kasvaa merkittävästi. Olemassa olevat vuokralaiset tuntevat tyytyväisyyttä, ja houkuttelevan toimitilan markkinointi uusille vuokralaisille on vaivatonta.

Hoidamme kiinteistöjänne kuin omiamme. Toimimme edunvalvojana päivittäisellä tasolla ja koordinoimme ylläpidon kokonaisuutta teknisestä, hallinnollisesta, taloudellisesta ja kaupallisesta näkökulmasta.

Tiiviin ja avoimen viestinnän sekä selkeän raportoinnin ansiosta pysytte aina ajan tasalla kaikilla osa-alueilla. Suunnitelmallinen kiinteistöjohtaminen tukee vahvasti kiinteistösijoituksenne arvon kehitystä ja ennustettavuutta.

Tavoitteenamme on saavuttaa korkea käyttöaste ja optimaalinen kulu-tuottosuhde. Pidämme ylläpidon kustannukset optimaalisella tasolla, ja vuokrauspalvelumme sekä laajat verkostomme varmistavat korkean käyttöasteen ja maksimaalisen vuokratuoton.